Innocents Norge tar ingenting i administrative utgifter fra fadderordningen, hele summen på 400kr går direkte til ditt barn.