Bli fast giver enkelt og greit!

Gjennom å registrere deg her, vil det bli opprettet en AvtaleGiro-avtale med banken din som du signerer med Bank-ID her.
Du kan velge hvilken dag i måneden beløpet skal trekkes. Du kan enkelt endre eller stoppe avtalen via banken din ved behov.

Ønsker du å gi et engangsbeløp? Benytt kontonummer: 1254.62.25923 eller VIPPS 85930.

Tusen for at du vil støtte Innocents sitt arbeid!