Zakat er en almisse der troende muslimer donerer fra deres formue. Allah swt sier til profeten Muhammed fvmh:

«Ta almisser av deres rikdom, for å rense dem, og frembringe deres vekst (i rettskaffenhet). Be for dem, fordi din bønn kommer til å gi dem ro. Gud er Althørende, Allvitende»
Vers 103, kapittel 9 – At-Tauba

Ordet Zakat betyr «renhet» eller «å rense». Alle muslimer som er rike nok, må rense sin rikdom gjennom å betale Zakat.

Zakat er en av grunnpilarene i Islam, og er viktig sett for å lindre smertene, og skape utvikling blant de mange millioner menneskene i hele verden.

Til bidrag hjelper oss slik at vi kan hjelpe de behøvende under fattigdom, og bidra til at dem selv kan ta makten over sine egne liv. Vi iverksetter dine Zakat der det er mest behov, og som kan gjøre en stor forskjell! Din Zakat kan gi en palestinsk flyktning på flukt mat på bordet, en student i Gaza kan fullføre sine studier, eller gi rent vant til folket i Burma.