Innocents Norge

Innocents Norge (984 810 350) er en norsk humanitær-, og veldedighetsorganisasjon som ble etablert i 2002, med hovedkontor i Oslo

Vårt formål er å bidra til en bedre verden for de som trenger det mest, ved å hjelpe mennesker i nød.

Organisasjonen ble opprettet da den humanitære situasjonen for palestinere ble drastisk forverret gjennom Israels kollektive straffe aksjoner, og innskrenkninger av palestinsk handel, fiske og landbruk.

Innocents har ingen politisk tilhørighet eller religiøse målsetninger, men konsentrerer seg om den humanitære situasjonen blant palestinere uavhengig av religiøs, og politisk tilhørighet.

Vi har tett samarbeid med lokale og internasjonale nødhjelpsorganisasjoner i og utenfor Palestina.

Via lokale nødhjelpsorganisasjoner klarer Innocents å fordele bistand på en enkel, og organisert måte, til dem som trenger det mest.

Innocents deltar regelmessig i internasjonale møter hvor europeiske og arabiske nødhjelpsorganisasjoner koordinerer sin hjelp, innsats og satsningsområder.