Spørsmål og svar

Spørsmål og svar2024-07-03T15:09:36+02:00
Over godkjente organisasjoner så ser jeg ikke Innocents?2023-10-10T14:49:48+02:00

Dette er helt riktig, det er ikke Innocents som er godkjent direkte av skatteetaten, det er Muslimsk Union Norge (org. nr.: 919 609 745). Innocents er medlem i Muslimsk Union Norge, og endel av vårt medlemskap er å bruke skattefrag som en fordel.

Kan jeg kontakte mitt fadderbarn?2023-10-10T14:43:35+02:00

Ja det kan du, men i henhold til våre retningslinjer skjer all kontakt vi Innocents Norge. Du kan f.eks sende brev til ditt fadderbarn via Innocents Norge. Vi skanner, og sender ditt brev per mail til vårt landskontor i barnets hjemland. På denne måten kan dine hilsninger, og brev komme fram til Innocents kontor i det landet/stedet ditt fadderbarn befinner seg. Barnet kan eventuelt svare, men våre medarbeidere kan ikke kreve et svar fra barnet. Dem kan heller ikke kreve å bli tatt bilder av. Barnets integritet og rettigheter er viktig for oss, og deres behov er første prioritert i vårt fadderprogram. Du kan desverre ikke sende gaver, eller annen pakke via posten, fordi det er ofte usikkert der barnet bord, og det kan bli veldig dyrt og i flere tilfeller umulig å nås fram. Du kan gjøre en ekstrabetaling ved f.eks ferie eller feiringer.

Kan jeg avslutte når som helst?2023-10-10T14:43:44+02:00

Innocents forstår at uforutsette ting kan oppstå og føre til at du ikke kan fortsette, men tenk om dine muligheter før du blir fadder til et barn. Disse barna er mest sårbare av alle, når du blir fadder er du ansvarlig for dine fadderbarn, kanskje i flere år, og du har bygget et visst forhånd til barnet. Barnet vet at du er der, stoler på deg, og kan sende brev og tegninger til deg. Fadderskapet handler om tillitt og omsorg

Jeg vil gjerne hjelpe et barn, men mindre enn 400kr eller i en korter periode, hvordan kan jeg gjøre det?2023-10-10T14:43:40+02:00

Om du er usikker på om du kan forsørge barn i en lengre periode, slik fadderordningen er. Er det best om du istedenfor blir fast giver, donerer engangsbeløp når du har mulighet, eller trykk her for å se hvordan bidra på andre måter.

Hvorfor fadderskap?2023-10-10T14:43:30+02:00

Å miste en eller begge foreldrene er traumatisk for alle barn i alle situasjoner. I land der krig, hungersnød, og fattigdom en del av hverdagen kjemper millioner av foreldreløse barn for å overleve. De savner ofte daglige støtte, mange går ikke på skole, eller mangler de nødvednige helsehjelp.

Ditt bidrag gir barnet en mulighet til et bedre liv. Ofte er du den eneste tryggheten, og den eneste sikre inntekten til barnet.

Hvordan vet jeg at pengene når fram, og når får mitt fadderbarn pengene?2023-10-10T14:43:15+02:00

Pengene utbetas direkte til verge, eller gjenværende forelder. Barna får regelmessig besøk av vårt landskontor for å sikre at pengene kommer barnet til gode. Barnet blir undersøkt fysisk og levekårene og sanitæreforholdene blir evaluert. De grunnleggende behovene kan variere noe, men målet er at forbedringer som ganger barnet kontinuerlig skal gjøres. Innocents kan for eksempel bistå med innsats i form av helsekontroller, vaksinasjoner både for barnet og søskene, i tilegg til klær og mar, og ved nødvendig anskaffelse av rent vann, og strøm.

Hvordan vet jeg at barnet jeg forsørger har et stort behov for hjelp?2023-10-10T14:43:20+02:00

Alle forsørgede barn velges ut av Innocents landskontor i samarbeid med våre samarbeidspartnere, etter en grundig behovsanalyse, som omfatter levekår og familiens størrelse, bosted, tilgang til drikkevann, og andre sanitære forhold. På denne måten sikrer vi at de mest trengende blir forsørget.

Hvordan fungerer skattefradrag for gaver?2023-10-10T14:48:37+02:00

Du har rett på å få skattefradrag for alle gaver som er donert til Innocents Norge. I 2021 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-50.000 kroner. Dette innebærer opptil 11.000 kroner mindre å betale i skatt.

Les mer om skattefradrag her.

Hvor mye tar Innocents i administrative utgifter fra fadderordningen?2023-10-10T14:42:55+02:00

Innocents Norge tar ingenting i administrative utgifter fra fadderordningen, hele summen på 400kr går direkte til ditt barn.

Hvor mye koster det? Hvilket land kan jeg bli fadder til et barn?2023-10-10T14:43:48+02:00

Vi tilbyr fadderbarn i Palestina (Gaza og Vestbredden). Du bidrar med en fast sum på 400kr hver måned. Bidraget dekker kostnader for hjem, mat, skole, helse og annet som barnet trenger.

Les mer om fadderorningen vår her.

Hvor lenge er jeg fadder for mitt barn?2023-10-10T14:43:10+02:00

Vanligvis forsørger du et barn til det barnet fyller 18 år, deretter kan landskontoret avslutte forsørgelse, eller i tilfellet be om fortsettelse i en viss periode på grunn av f.eks utdanning. Da forlenges fadderskapet til utdannelsen er fullført.

Hvem skal betale Zakat Al-Mal?2023-10-10T14:47:40+02:00

Zakat betales av enhver friske voksne muslimer som har formue/eiendeler som overstiger det vi kaller for Nisab-grensen, som tilsvarer 85 gram gull i penger. Zakat betales en i året i henhold til den muslimske kalenderen – månekalenderen. Dette tilsvarer 354 dager.

Eksempel:

Mohamed har har nettopp startet å jobbe, og får en lønn på 50 000kr. Har har ingen gjeld, og derfor er hans formue 50 000kr. Hvis vi antar at gullpris er på 235kr per gram (dette forandrer seg). Da har nisab-grensen i dette tilfellet 235 * 85 = 19 975 kr, og Mohamed omfattes av kriteriene for å betale Zakat.

Etter 354 dager er det på tide at Mohamed ser over sin situasjon. Mohamed regner ut at han har spart 200 000kr, og gjeld på 20 000kr. Dermed utgjør hans formue/eiendeler 180 000kr. Gullprisen har økt, og nisab-grensen har økt til 30 000kr. Mohameds sine formue/eiendeler overstiger nisab-grensen, og han skal derfor betale 2.5% av side 180 000kr i Zakat = 4 500kr.

Hva får jeg vite om bitt fadderbarn?2023-10-10T14:43:05+02:00

Du får informasjon med barnets navn, fødselsdato, bosted og familieforhold. Du får bilder av barnet, men disse må ikke spres i sosiale medier, eller andre steder. Hvis fadderen formidler bilder, eller personopplysninger om barnet, kan fadderordningen blir avsluttet.

Hva er målet fadderprogrammet?2023-10-10T14:43:25+02:00

Fadderprogrammets formål er å forminske barnefattigdom gjennom fokus på barnets behov: Helse, utdanning og sosiale aktiviteter.

Helse: Målet er å sikre at ingen av barna til Innocents lider av mangel på mat og rent vann, og at vi forbedrer og opprettholder den fysiske og mentale helsen til forørgede barna.

Utdanning: Innocents mål er at alle våre foreldreløse barna i skolealder skal ha tilgang til grunnopplæring.

Sosiale aktiviteter: Fadderprogrammet hjelper til med å arrangere fritidsaktiviteter for barn for å bygge deres sosiale ferdigheter. Dette er viktig for deres sosiale og mentale utvikling da mange barn har forskjellige traumer. Vi arrangerer også Id feiringer, og iftarkvelder i Ramadan.

Får jeg vite om barnet er i sikkerhet, eller om noe uforvented skjer der barnet bor?2023-10-10T14:43:00+02:00

Etter store naturkatastrofer, krig, bombeangrep, eller lignende får vi vanligvis informasjon fra vårt landskontor får vi fortløpende informasjon, men kan noen ganger ta tid på grunn av omstendighetene. Det samme gjelder hvis barnet dør på grunn av ulike årsaker.

Hvis vi må avslutte fadderorningen, så vil fadderen få informasjon forløpende, med mulighet til åf å et nytt fadderbarn.

Får jeg rapport eller oppdatering om barnet?2023-10-10T14:42:49+02:00

Ja, du får rapport og oppdatering minst 1 gang per år, rapporten beskriver vi barnetssituasjoner og nytt bilde av barnet.

Behøver jeg å gjøre noe?2023-10-10T14:49:22+02:00

I utgangpunktet så lenge det er registrert fullt navn, adresse, fødselsnummer (11 siffer,) mobil nr. og mail adresse, så vil det gå automatisk.

Men vi oppfordrer deg om å ta kontakt med oss for å se om alt er oppdatert, og står riktig.

Les mer om skattefradrag her.

Gå til toppen