Etter store naturkatastrofer, krig, bombeangrep, eller lignende får vi vanligvis informasjon fra vårt landskontor får vi fortløpende informasjon, men kan noen ganger ta tid på grunn av omstendighetene. Det samme gjelder hvis barnet dør på grunn av ulike årsaker.

Hvis vi må avslutte fadderorningen, så vil fadderen få informasjon forløpende, med mulighet til åf å et nytt fadderbarn.