Ja, du får rapport og oppdatering minst 1 gang per år, rapporten beskriver vi barnetssituasjoner og nytt bilde av barnet.