Renter (Riba)

Islam forbyr både å motta og betale renter (riba). Mange av oss kan ende opp med å akkumulere renter gjennom bankkontoene våre selv om vi ikke ønsker det, så hva skal vi gjøre med det?

Siden det ikke er tillatt å bruke riba til ens eget beste, bør vi donere det til veldedighet. Selv om det ikke er noen religiøs belønning for å gjøre det, kvitter det seg i det minste med de haram-fondene på en sharia-kompatibel måte.

Hva regnes som riba i Islam?

I Islam er riba renter som er tjent eller betalt på transaksjoner eller sparing. Dette inkluderer:

  • Renter tjent fra sparekontoer, individuelle sparekontoer (ISAs) og andre spareinvesteringer
  • Renter tjent ved å låne ut penger, eiendom eller varer
  • Betalinger av renter for kredittkortavgifter, lån eller boliglån.
  • For å donere riba til veldedighet, må du donere beløpet av rentene tjent, for eksempel pengene som er akkumulert som spareinteresse.

Hva er forskjellen mellom riba og rente?

Det er ingen forskjell. ‘Riba’ er det arabiske ordet som brukes i en islamsk sammenheng.

Som med alle islamske saker, anbefaler vi å konsultere en islamsk ekspert innen økonomi om eventuelle bekymringer eller spørsmål du måtte ha.

Hvorfor er riba forbudt i Islam?

Allah (SWT) forteller oss i Koranen å ikke engasjere oss i rentebaserte transaksjoner/investeringer:

«Å dere som tror! Frykt Allah og gi opp det som gjenstår [av det som skyldes dere] av rente, om dere er sanne troende.» (2:278)

Høye nivåer av renter kan føre til gjeld og økonomisk usikkerhet, og utnytte mennesker med lav inntekt og uten økonomisk sikkerhetsnett.

Islam oppmuntrer i stedet til gavegivning uten rente, veldedighet og langsiktige investeringer til fordel for andre, som sadaqah jariyah og waqf-prosjekter.

Zakat sikrer også et sosialt sikkerhetsnett for mennesker i nød.

Er riba en alvorlig synd?

Riba anses generelt som en av de alvorlige syndene i Islam og er eksplisitt frarådet i Koranen.

Hva skal vi gjøre med rentepenger?

Ideelt sett bør vi unngå å investere eller engasjere oss i rentebaserte aktiviteter. Imidlertid kan dette ikke alltid være mulig.

I dette tilfellet kan du notere ned eventuelle opptjente renter og donere pengene til veldedighet på en sharia-kompatibel måte (til halal-formål).

Her hos Innocents hjelper dine donasjoner oss med å redde og forandre liv og implementeres i sharia-kompatible prosjekter.