Zakat betales av enhver friske voksne muslimer som har formue/eiendeler som overstiger det vi kaller for Nisab-grensen, som tilsvarer 85 gram gull i penger. Zakat betales en i året i henhold til den muslimske kalenderen – månekalenderen. Dette tilsvarer 354 dager.

Eksempel:

Mohamed har har nettopp startet å jobbe, og får en lønn på 50 000kr. Har har ingen gjeld, og derfor er hans formue 50 000kr. Hvis vi antar at gullpris er på 235kr per gram (dette forandrer seg). Da har nisab-grensen i dette tilfellet 235 * 85 = 19 975 kr, og Mohamed omfattes av kriteriene for å betale Zakat.

Etter 354 dager er det på tide at Mohamed ser over sin situasjon. Mohamed regner ut at han har spart 200 000kr, og gjeld på 20 000kr. Dermed utgjør hans formue/eiendeler 180 000kr. Gullprisen har økt, og nisab-grensen har økt til 30 000kr. Mohameds sine formue/eiendeler overstiger nisab-grensen, og han skal derfor betale 2.5% av side 180 000kr i Zakat = 4 500kr.