Fadderprogrammets formål er å forminske barnefattigdom gjennom fokus på barnets behov: Helse, utdanning og sosiale aktiviteter.

Helse: Målet er å sikre at ingen av barna til Innocents lider av mangel på mat og rent vann, og at vi forbedrer og opprettholder den fysiske og mentale helsen til forørgede barna.

Utdanning: Innocents mål er at alle våre foreldreløse barna i skolealder skal ha tilgang til grunnopplæring.

Sosiale aktiviteter: Fadderprogrammet hjelper til med å arrangere fritidsaktiviteter for barn for å bygge deres sosiale ferdigheter. Dette er viktig for deres sosiale og mentale utvikling da mange barn har forskjellige traumer. Vi arrangerer også Id feiringer, og iftarkvelder i Ramadan.