Å miste en eller begge foreldrene er traumatisk for alle barn i alle situasjoner. I land der krig, hungersnød, og fattigdom en del av hverdagen kjemper millioner av foreldreløse barn for å overleve. De savner ofte daglige støtte, mange går ikke på skole, eller mangler de nødvednige helsehjelp.

Ditt bidrag gir barnet en mulighet til et bedre liv. Ofte er du den eneste tryggheten, og den eneste sikre inntekten til barnet.