COVID-19 og Palestina

COVID-19 har rammet verden i en stor grad, og ser at verden kjemper hardt mot dette viruset. Palestina og palestinere er ingen unntak. Et okkupert land, med lite ressurser lider i å bekjempe denne epidemien.

Per 28. april har det blitt bekreftet 46 nye smittede, hvorav 33 personer i Øst-Jerusalem (Quds), 11 i vestbredden, og 2 i Gaza, ingen er bekreftet døde på grunn av viruset enda. Dette øker tallet til totalt 495 bekreftet smittet, der 4 er bekreftet døde, og 95 meldt friske. Øst-Jerusalem er det stedet der antall bekreftet smittede er størst i de palestinske områdene. De siste ukene har det blitt opprettet flere nye steder tester i palestinske områdene, per dags dato 10 fasiliteter.

I henhold til det palestinske helsedepartementet (MoH), av de 28 000 personer som ble testet, er nær 13 000 palestinere i karantene enten hjemme, eller i egnede steder for overvåkning.

For å adressere det kritiske gapene og manglende i forsyninger som er nødvendige for å håndtere denne epidemien, er fortsatt hovedprioriteringen til MoH og det humanitære organisasjonene. De viktigste utstyrene som trengs er testutstyr, personlige verneutstyr, ventilatorer og essensielle utstyr for intensivavdelinger. Disse kritisk manglende forsyninger er resultatet av et ikke moderne, og svakt palestinsk helse system, også før krisen, og som har økt betraktelig på grunn av den globale epidemien.

Det palestinske utdanningsdepartementet annonserte at skoler vil holdes stengt i ut semesteret, som avsluttet 23. mai. Neste semester er forventet å starte en måned tidligere enn vanlig. Tolvte (12) klasses eksamener – kalles Tajihi – vil starte fra 30. mai og utover.

Kunngjøring som har kommet fra de palestinske og israelske myndigheter demping av noen begrensninger har den økonomiske aktiviteten økt noe, spesielt vestbredden og inkludert Øst-Jerusalem. Selv denne positive økningen, er den samfunnsøkonomiske effekten av epidemien i de palestinske områdene i økende bekymring.

Verdensbanken anslår at på grunn av redusert etterspørsel forårsaket av arbeidstap og lønnskutt vil den palestinske økonomien krympe i 2020 mellom 2,6 til 7,6 prosent sammenlignet med 2019, avhengig av lengden på de restriktive tiltakene. Videre kan det palestinske myndighetens finanspolitiske underskudd som følge av nedgangen i inntektene, sammen med økningen i utgiftene for å konfrontere pandemien, komme opp i 2 milliarder dollar. FNs spesialkoordinator, Nikolay Mladenov, advarte sikkerhetsrådet om at «Hvis dagens trender fortsetter, risikerer skaden på økonomien selve eksistensen av palestinske myndighetene.»

Oversatt fra https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/occupied-palestinian-territory-opt-covid-19-emergency-3, 1. mai 2020

Leave A Comment