Innocents forstår at uforutsette ting kan oppstå og føre til at du ikke kan fortsette, men tenk om dine muligheter før du blir fadder til et barn. Disse barna er mest sårbare av alle, når du blir fadder er du ansvarlig for dine fadderbarn, kanskje i flere år, og du har bygget et visst forhånd til barnet. Barnet vet at du er der, stoler på deg, og kan sende brev og tegninger til deg. Fadderskapet handler om tillitt og omsorg