Pengene utbetas direkte til verge, eller gjenværende forelder. Barna får regelmessig besøk av vårt landskontor for å sikre at pengene kommer barnet til gode. Barnet blir undersøkt fysisk og levekårene og sanitæreforholdene blir evaluert. De grunnleggende behovene kan variere noe, men målet er at forbedringer som ganger barnet kontinuerlig skal gjøres. Innocents kan for eksempel bistå med innsats i form av helsekontroller, vaksinasjoner både for barnet og søskene, i tilegg til klær og mar, og ved nødvendig anskaffelse av rent vann, og strøm.