I utgangpunktet så lenge det er registrert fullt navn, adresse, fødselsnummer (11 siffer,) mobil nr. og mail adresse, så vil det gå automatisk.

Men vi oppfordrer deg om å ta kontakt med oss for å se om alt er oppdatert, og står riktig.

Les mer om skattefradrag her.