Doner til Innocents helsetjenester!

Den humanitære krisen innen helse er skremmende og krever vår umiddelbare handling. Innocents jobber døgnet rundt for å gi livsviktig helsehjelp til de som trenger det mest, men vi kan ikke gjøre det alene – vi trenger din hjelp.

Hvordan kan du hjelpe?

Din donasjon kan gi barn en fremtid fylt med håp og muligheter:

  • 200 kr kan gi en helsesjekk og vaksinasjon til et barn.
  • 500 kr kan sikre en medisinsk behandling for en gravid kvinne gjennom hele svangerskapet.
  • 1000 kr kan bidra til å utruste en mobil klinikk med nødvendige medisiner og utstyr.

Ved å donere til Innocents helsetjenester, gir du mennesker sjansen til et sunnere og lengre liv. Din støtte gjør en umiddelbar og direkte forskjell i å redde liv og forbedre helsen til de som trenger det mest.

Bli med oss i kampen for bedre helse for alle. Doner i dag og gjør en umiddelbar forskjell!

Hvorfor er din hjelp avgjørende?

Den globale helsekrisen er alvorlig:

  • Over 2 milliarder mennesker mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester.
  • Hvert år dør 5 millioner barn før de fyller fem år, ofte av sykdommer som kan forebygges eller behandles.
  • Over 800 kvinner dør hver dag av komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel, mange av dem i utviklingsland.
  • Sykdommer som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS krever millioner av liv årlig, til tross for at effektive behandlinger finnes.
Hvordan hjelper vi?

Med din støtte kan vi fortsette å redde liv gjennom våre helseprosjekter:

1. Mobile klinikker:

Våre mobile klinikker bringer helsepersonell og medisiner til avsidesliggende og kriserammede områder. Vi tilbyr alt fra akuttmedisinsk hjelp til vaksinasjonsprogrammer og helsesjekker.

2. Mødre- og barnehelse:

Vi fokuserer på å redusere mødre- og barnedødelighet ved å gi gravide kvinner og nyfødte tilgang til nødvendige helsetjenester. Dette inkluderer fødselshjelp, næringsprogrammer og utdanning om helse og hygiene.

3. Sykdomsforebygging og behandling:

Vi arbeider med å forebygge og behandle sykdommer som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS ved å distribuere medisiner, nett mot malariamygg og tilby helseopplæring.


Innocents er forpliktet til å gi hjelp i det landet eller programmet du velger. I tilfelle vi fullfører programmet, overskrider de nødvendige midlene, eller blir nektet tilgang til et bestemt land av årsaker utenfor vår kontroll, forbeholder Innocents seg retten til å omfordele din donasjon til et annet program der det trengs mest.