Mat er en av de nødvendige behovene et menneske trenger for å leve. Sult er en av de verste katastrofene som mange mennesker lider av.

I dag mangler mer enn 1 million palestinere mat. Dette betyr at 1 av 5 palestinere trenger akutt mathjelp. De er rammet av blokade, krig og ekstrem fattigdom.

Innocents Norge har bestemt seg for å fokusere på Gaza i løpet av denne måneden.

Over 1 000 000 palestinere trenger rask mathjelp!

Gaza:

1.88 millioner innbyggere

71% er registrert som flyktninger

49% er kvinner

29% er ungdom (15-24)

Over 900 000 er avhengig av akutt matassistanse

Ca 490 000 lever under fattigdomsgrensen

Ca 43% er Arbeidsledighet blant flyktninger

Ca 57 000 flyktningfamilier som trenger nødreparasjon og overgangsbeskyttet kontanthjelp

225 000 Barn som lider psykologisk traume krever spesialisert psykososial støtte

Del dine velsignelser og donasjoner denne Ramadan!

Related Posts

Leave A Comment