Støtt innocents arbeid på fadderkonto: 1254 62 25338 eller nødhjelpskonto 1254 62 25923 eller benytt vipps nr. 85930

Innocents Norge er med på å bygge et sykehus i Somalia!Innocents Norge lanserer prosjektet “Together for Somalia – Battle of mental health”. Formålet er å bygge Somalias største sykehus!

Ifølge rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) lider hver tredje somalier av psykiske sykdommer

The role of the partnerfrequency and causes buy amoxil online.

. Det utgjør i overkant av tre millioner mennesker! 💔

 

Vi har bestemt oss om å samarbeide med Habeeb Mental Foundation (HMF). HMF driver 6 sykehus for mental helse i Somalia, og har hjulpet over 30 000 personer siden etableringen i 2005, 3 av sykehusene ligger i Moqadishu. Planen er at dette sykehuset skal erstatte de 3 som er i byen

17ERECTILE DYSFUNCTION buy viagra online Introduction Male erectile dysfunction (ED) has been defined as the inability to attain and/or maintain penile erection sufficient for satisfactory sexual performance as part of the overall process of male sexual function (NIH Consensus Conference, 1993)..

. Tomten som sykehuset skal bygges på, er på 100 m x 40 m, ca 4000 kvm.

Sykehuset som er under bygging har følgende enheter/avdelinger:

  • Enhet for vurdering og identifisering: Når familien tar pasienten til Habeeb psykatrisk nødavdeling, og OPD mental sykehus, blir pasienten assistert her, og behovene til den mentale syke pasienten blir evaluert og identifisert.
  • Poliklinisk enhet: Denne enheten er for å betjene de milde psykiske lidelsene, som er avhengige av medisiner.
  • Somatisk enhet (skjermet avdeling): er spesialisert på pasienter som er til skade for seg selv (selvskading, selvmord osv) eller samfunnet.
    Denne av avdelingen er delt i tre avdelinger, kvinne- menn- og ungdomsavdeling.

VIPPS: 85930
Nødhjelpskonto: 1254 62 25923
Merk betalingen: “Somalia”

Hjelp oss der hjelpen trengs – sammen er vi sterkere! 🌍💪

Lik og del innlegget!