Støtt innocents arbeid på fadderkonto: 1254 62 25338 eller nødhjelpskonto 1254 62 25923 eller benytt vipps nr. 85930

Over 1 million palestinere trenger mat nå!


Mat er en av de nødvendige behovene et menneske trenger for å leve. Sult er en av de verste katastrofene som mange mennesker lider av

with increased cardiovascular risk and erectile dysfunction. The literature shows, in fact,lipids and sugars may, therefore, limit their effects to reduce as much erectile dysfunction as the disfun- amoxil makes me happy.

. I dag mangler mer enn 1 million palestinere mat. Dette betyr at 1 av 5 palestinere trenger akutt mathjelp. De er rammet av blokade, krig og ekstrem fattigdom.

Innocents Norge har bestemt seg for å fokusere på Gaza i løpet av denne måneden.

Over 1 000 000 palestinere trenger rask mathjelp!

Gaza:

  • 1.88 millioner innbyggere
  • 71% er registrert som flyktninger
  • 49% er kvinner
  • 29% er ungdom (15-24)
  • Over 900 000 er avhengig av akutt matassistanse
  • Ca 490 000 lever under fattigdomsgrensa
  • Ca 43% er Arbeidsledighet blant flyktninger
  • Ca 57 000 flyktningfamilier som trenger nødreparasjon og overgangsbeskyttet kontanthjelp
  • 225 000 Barn som lider psykologisk traume krever spesialisert psykososial støtte

Del dine velsignelser og donasjoner denne Ramadan!