Støtt innocents arbeid på fadderkonto: 1254 62 25338 eller nødhjelpskonto 1254 62 25923 eller benytt vipps nr. 85930

Over 1 million palestinere trenger mat nå!

Mat er en av de nødvendige behovene et menneske trenger for å leve. Sult er en av de verste katastrofene som mange mennesker lider av. I dag mangler mer enn 1 million palestinere mat. Dette betyr at 1 av 5 palestinere trenger akutt mathjelp. De er rammet av blokade, krig og ekstrem fattigdom.

Innocents Norge har bestemt seg for å fokusere på Gaza i løpet av denne måneden.

Over 1 000 000 palestinere trenger rask mathjelp!

Gaza:

  • 1.88 millioner innbyggere
  • 71% er registrert som flyktninger
  • 49% er kvinner
  • 29% er ungdom (15-24)
  • Over 900 000 er avhengig av akutt matassistanse
  • Ca 490 000 lever under fattigdomsgrensa
  • Ca 43% er Arbeidsledighet blant flyktninger
  • Ca 57 000 flyktningfamilier som trenger nødreparasjon og overgangsbeskyttet kontanthjelp
  • 225 000 Barn som lider psykologisk traume krever spesialisert psykososial støtte

Del dine velsignelser og donasjoner denne Ramadan!