Støtt innocents arbeid på fadderkonto: 1254 62 25338 eller nødhjelpskonto 1254 62 25923 eller benytt vipps nr. 85930

Innocents Norge
Org. nr.: 984 810 350

Adresse: Calmeyer gate 8, 0183 Oslo
Tel: 22 99 36 78
E-post: innocents.org@gmail.com

Fadderkonto: 1254 62 25338
Nødhjelpskonto 1254 62 25923  – vipps nr. 85930