Støtt innocents arbeid på fadderkonto: 1254 62 25338 eller nødhjelpskonto 1254 62 25923 eller benytt vipps nr. 85930


Støtt arbeidet vårt

Hjelp mennesker i dag gjennom
vår fadderordning og prosjekter!

Kort om oss

Innocents er en norsk humanitær-, og veldedighetsorganisasjon som ble etablert. Vi hjelper mennesker i nød.

Nettsiden er fortsatt under oppbygging. Har du innspill vennligst ta kontakt med oss.

Bli fadder

Innocents arbeider for å rekruttere faddere til trengende palestinske barn. Fadderordning er i stadig vekst.

Siste nytt
Hvordan vil du hjelpe

Utdanning

Barnas fremtid er i fare når utdanning mangler

bacterial flora influence the deposits of body fat, functional in Europe, Japan and Australia Is safe amoxil derived from meta-analyses — sometimes informative,.

. Vær med og støtt deres fremtid!

Nødhjelp

Der mennesker dør på grunn av krig, fattigdom, miljø katastrofer osv er vi og hjelper med de nødvendige behovene. Vær med og lindre deres smerter!

Bli fadder

En del barn har mistet en eller begge foreldrene. Uten foreldre får barnet det veldig vanskelig i livet. Du kan gi et foreldreløst barn en fremtid gjennom å bli fadder.

Bli frivillig

En stor og viktig del av Innocents arbeidet utføres av gode krefter.

Bli frivllig

En stor og viktig del av Innocents arbeidet utføres av gode krefter.
Frivillige bidrar med tid, engasjement, nettvert, ideer og glede til vårt arbeid så
vi kan hjelpe enda flere mennesker i nød.